HABITATGE D´EMERGÈNCIA

- Oferir solucions immediates amb habitatges d'emergència dels organismes públics, bancs i altres tenidors de pisos, amb tots els serveis inclosos, per a col·lectius que es troben en risc d'exclusió social i de marginalitat econòmica. - Col·laborar com a entitat de suport social a les fases d'integració durant un màxim de 3 mesos.

HABITATGE D´INCLUSIÓ

- Gestionar habitatges socials de lloguer, per a col·lectius en programes d'inclusió, pilotat pels ajuntaments, Ongs, empreses del tercer sector, i altres actors involucrats amb l´habitatge social - Oferim supervisió i suport social, durant un màxim de 18 mesos.

HABITATGE SOCIAL DEFINITIU

- Habitatge HPO- lloguer social. - Finalitzar promocions inacabades, reformes d´habitatge social i execució d´habitatge modular, seguint el model d´habitatge assequible de molts països desenvolupats. - Aportació de terrenys públics o privats.