UNINT ESFORÇOS

Aviat obrirem els projectes que necessiten finançament i les seves rendibilitats, terminis i condicions.
També acceptem terrenys i promocions immobiliàries inacabades.

Compliment dels requisits de l'article 17. Donatius, donacions i aportacions deduïbles, de la Llei 49/2002, 23 de desembre. Règim fiscal de les entitats sense ànim de Lucre.
Si voleu més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.
-------------------------------------------------- --------
L'Associació Social House és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 24 de juliol de 2020, a l'empara de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre Tercer del codi civil de Catalunya i de la Llei orgànica 1/2002 , de 22 de març, i dels seus estatuts.
Social House amb CIF/NIF núm.: G02690253 i direcció a: C Rodes (de Les), núm. 8 12 43830 Torredembarra - (Tarragona).
Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Serveis Territorials de Tarragona , Núm. d'inscripció 68455 Data Resolució 05/11/2020 Secció 1a del Registre d'Associacions La tècnica adscrita al Negociat d'Entitats Jurídiques Data 30 de novembre de 2020.

La nostra Delegació de Barcelona es troba a la Torre Jussana, (Construïda sobre les restes d´una antiga masia, la Torre Jussana és, des de l´any 1995, la seu del Centre de Serveis a les Associacions sense ànim de lucre de Barcelona), Av. Del Cardenal Vidal I Barraquer, 30, 08035 Barcelona.