MISSIÓ

Ser una referència a l'àmbit de l'habitatge social, cobrint totes les fases amb el nostre cicle Social-House. Des de l'habitatge d'emergència, per a col·lectius en situacions de risc social i marginalitat econòmica, a la fase posterior d'inclusió social de mitja estada i, finalment, oferint l'accés a l'habitatge definitiu de lloguer social, amb pisos de bancs, de borses publiques d´habitatges i d´altres fonts.

VISSIÓ i VALORS

El blindatge de la funció social de l'habitatge amb lloguers socials. Promoure el desenvolupament dels parcs públics d´habitatges socials estables. Reforçar el dret d'un habitatge digne a un preu assequible. La transparència, seguretat i informació com a garantia del dret a l´habitatge.

OBJECTIUS

Ajudar als organismes públics i empreses del tercer sector, mitjançant convenis de col·laboració, per donar solucions al dèficit d'habitatge social, aturar desnonaments, recercan pisos socials i oferints altres serveis com la rehabilitació energètica dels habitatges de les persones vulnerables.